Hoe kiest u een platenwarmtewisselaar voor de aansluiting van een elektrische of elektrodeketel op een centrale verwarming?

De keuze van de warmtewisselaar voor dergelijke toestellen moet vooral gebaseerd zijn op de omzetting van het warmteoverdrachtsoppervlak van de warmtewisselaar-platen naar het verwarmde oppervlak, d.w.z. de oppervlakte van het gebouw. Onze basisaanbeveling is een minimum van 0,30m² plaatoppervlak per 100m² gebouw voor oude of oudere installaties, en een minimum van 0,25m² platen per 100m² gebouwoppervlak voor relatief nieuwe installaties. Deze warmtebronnen zijn perfect controleerbaar, dus u hoeft niet bang te zijn voor oververhitting van de installatie bij gebrek aan de juiste overmaat - terwijl een te lage overmaat van de warmtewisselaar van invloed kan zijn op het te hoog ingeschatte vermogen van onze ketel.

Laat u in geen geval leiden door het in kW opgegeven vermogen van elektrische ketels, want dit is het vermogen van elektrische kachels en zal niet verenigbaar zijn met het nominale vermogen van de platenwarmtewisselaar in het centrale verwarmingssysteem. Er moet echter rekening worden gehouden met bijkomende factoren, zoals de grootte van de aansluitingen en eventueel bijkomende specificiteit van het gebouw, bv. gebrek aan isolatie of andere soorten bijkomende warmteverliezen.

In het geval van elektrodeketels moet eraan worden herinnerd dat de beslissing om een PHE te gebruiken de mogelijkheid van waterbehandeling met zouttoevoeging uitsluit. Het gebruik van zout kan leiden tot het loskomen van de stalen platen, d.w.z. schade aan de warmtewisselaar, die niet door de garantie wordt gedekt.

Hieronder hebben wij enkele populaire modellen samengesteld die wij vaak verkopen voor elektrische ketels, hoewel wij niet mogen vergeten dat onze andere wisselaars hiervoor ook geschikt zijn, mits zij goed gekozen zijn.

elektrodeketel plaatwarmtewisselaarIn geval van twijfel over de dimensionering van platenwarmtewisselaar - schrijf ons

Product added to wishlist

We gebruiken cookies. Door op de site te blijven, stemt u in met het gebruik van deze technologie.